توضیحات لازم جهت اعطای نمایندگی :

برای اخذ نمایندگی، پس از اینکه مدارک توسط متقاضی ارسال گردید، مدارک توسط شرکت مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید، قرارداد به امضای طرفین خواهد رسید. شرایط فروش برای نمایندگان فروش به ترتیب زیر است :

 
parallax background

لیست نمایندگی ها

نامآدرستلفن
فعلی مرادیفروشگاه مرادیتهران خ خراسان
فعلی مرادیفروشگاه مرادیتهران خ خراسان
فعلی مرادیفروشگاه مرادیتهران خ خراسان
فعلی مرادیفروشگاه مرادیتهران خ خراسان
فعلی مرادیفروشگاه مرادیتهران خ خراسان
parallax background

درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی گرمینه

اتکمیل فرم
 • گرمینه

  عنوان یک

  در صورتی که سازمان ها و یا شرکت های خصوصی برای همایش ها، سمینارها و یا فروشگاه تعاونی خود و یا به هردلیل جز مشتریان ما قرار گیرند، شرکت گرمینه بافت ماندگار این آمادگی را دارد تا محصولات خود را بدون واگذاری نمایندگی، برای خریدهای بیشتر از ۲۰ عدد با تخفیف ۱۵ درصد عرضه نماید.

 • گرمینه

  عنوان دو

  در صورتی که سازمان ها و یا شرکت های خصوصی برای همایش ها، سمینارها و یا فروشگاه تعاونی خود و یا به هردلیل جز مشتریان ما قرار گیرند، شرکت گرمینه بافت ماندگار این آمادگی را دارد تا محصولات خود را بدون واگذاری نمایندگی، برای خریدهای بیشتر از ۲۰ عدد با تخفیف ۱۵ درصد عرضه نماید.

 • گرمینه

  عنوان سه

  در صورتی که سازمان ها و یا شرکت های خصوصی برای همایش ها، سمینارها و یا فروشگاه تعاونی خود و یا به هردلیل جز مشتریان ما قرار گیرند، شرکت گرمینه بافت ماندگار این آمادگی را دارد تا محصولات خود را بدون واگذاری نمایندگی، برای خریدهای بیشتر از ۲۰ عدد با تخفیف ۱۵ درصد عرضه نماید.