مقالات بهداشت پوست و مو

فروردین ۳۰, ۱۳۹۵
گرمینه

صنعت پارچه‌بافى در دوره ساسانیان

در دوره ساسانیان، صنعت پارچه‌بافى از صنایع مهم ایرانیان بوده. گفته مى‌شود که هنرى بسیار زیبا و نفیس بوده که حتى بیرق امپراتورى روم از آن تهیه مى‌شد و پارچه‌هاى ابریشمى چین را نیز به شدت تحت تأثیر خود قرار داده. در دوره ساسانیان فن بافندگى در اوج عظمت خود […]